Werk alleen samen met financieel gezonde partners

Krediet check

Het is als bedrijf aantrekkelijk om grote projecten samen met een of meerdere partners uit te voeren. Door kennis te bundelen kunnen immers betere resultaten worden geboekt en is de winst op dergelijke projecten groter. Je moet op die partners wel volledig kunnen rekenen, met name in financieel opzicht. Daarom is het altijd goed om voorafgaand aan een groot project een krediet check uit te laten voeren. Bij een krediet check wordt gekeken naar de financiële positie van een bedrijf. Ook wordt onderzocht of er in het verleden betalingsachterstanden zijn ontstaan. Als die aan het licht komen kan dat betekenen dat je beter met een andere partner kunt samenwerken. Want een partner met financiële problemen of een slechte reputatie op financieel gebied is geen goede basis voor een samenwerking.

Krediet check

Stress voorkomen

Een krediet check is niet alleen bedoeld om samenwerkingsprojecten te borgen, maar ook om te voorkomen dat je met slecht betalende klanten te maken krijgt. Vooral bij kleinere bedrijven, die relatief weinig capaciteit kunnen vrijmaken voor de financiële administratie, kan een deel van het debiteurenbeheer er soms bij inschieten. Het idee is, dat de achterstanden op een later moment wel worden ingehaald. Maar helaas werkt het niet zo. Als het debiteurenbeheer niet op basis van dagelijkse controles van het tijdig betalen van facturen wordt gedaan, ontstaat er snel een boekhoudkundige chaos. Ook wordt dan vaak vergeten om tijdig de juridische procedures voor een incasso te starten. Houd dus het debiteurenbeheer op orde en doe bij elke nieuwe klant een krediet check.